Inspectie elektrische installaties

Electrocheck kan u helpen met de volledige uitvoering en rapportage van een laagspanningsinspectie van uw elektrotechnische installatie.

Wanneer dienen elektrische installaties te worden gekeurd:

  1. Voor in gebruik name van nieuwe installaties volgens de NEN1010
  2. Periodiek bij bestaande installaties volgens NEN3140 of PVE
  3. Als de verzekering dat van u eist.

1. NEN1010 bij nieuwe installaties:

Nieuwe gebouwen en woonhuizen dienen te voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin wordt de NEN1010 benoemd als de norm m.b.t. eisen voor ontwerp en installatie van elektrische installaties. Voor in gebruik name wordt veelal om een inspectierapport gevraagd, waaruit blijkt dat de installatie voldoet een de wettelijke eisen.

2. NEN3140 of PVE bij bestaande installaties:

Op basis van het Arbo-omstandighedenbesluit dient u als werkgever te voldoen aan het bieden van een veilige werkomgeving voor uw werknemer en dient dit aantoonbaar te zijn Hierbij wordt de NEN 3140 als een geaccepteerde veiligheidsreferentie gezien.

De veiligheidsbepalingen, die van kracht waren bij de oorspronkelijke aanleg van de installatie, zijn hierbij het uitgangspunt. Hoe vaak uw installatie weer geïnspecteerd moet worden, word door een aantal factoren bepaalt vanuit de NEN3140.

3. Eis verzekering:

Tegenwoordig wordt er door verzekeringsmaatschappijen vaak een inspectie rapport gevraagd om de brandveiligheid van uw elektrotechnische installaties aan te tonen.

Waar wordt op gelet bij een inspectie?

Bij een inspectie wordt met name gelet op risico┬┤s op kortsluiting en brandveiligheid. Als aanvulling op kan ook een thermografische inspectie worden uitgevoerd. Hiermee kunnen gemakkelijk gevaarlijke en kritische plaatsen in uw installatie worden opgespoord.

Tarieven

Aangezien de inspectie van installaties erg afhankelijk is van grootte, aard, staat van onderhoud, aanwezigheid van tekeningen, wensen van de opdrachtgever e.d. is maatwerk van toepassing op de prijsvorming. Daarom zal van te voren eerst ter plaatse een opname worden gedaan en afspraken m.b.t. de inhoudelijke inspectie worden gemaakt alvorens een passende offerte kan worden uitgebracht.

NEN-inspectie aanvragen

Kijk bij achtergrond voor meer informatie of neem contact met ons op.